Skogen – en plats för dialog, delaktighet och demokrati

Dialogen skapar förståelse för hur andra tänker!

Evidensbaserad forskning visar att vistelser i skogen försätter oss i balans. Begreppet hållbar utveckling handlar mer om en process än givna svar – hur ska vi förhålla oss till varandra och till naturen? Inte diskussion, inte debatt, svaret är dialog.

Det är dialogen som skapar förutsättningar för oss att samlas till att förstå hur den andre tänker. I detta ryms också konflikter som en möjlighet till att få nya perspektiv. Upplevelser av skogen stärker våra inre värderingar. Naturen hjälper oss att dämpa vår stress.

Våra kroppar har under miljontals år av evolution anpassats till naturen. På ett fysiologiskt plan kan vi koppla av samtidigt som vi kommer närmare vårt ursprungliga tillstånd. 

Vill du veta mer om hur du kan nyttja skogen till att lättare föra ett givande samtal med andra, läs mer här!

//Metta Fegraeus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skogen – en plats för dialog, delaktighet och demokrati

Evidensbaserad forskning visar att vistelser i skogen försätter oss i balans. Begreppet hållbar utveckling handlar mer om en process än givna svar – hur ska vi förhålla oss till varandra och till naturen? Inte diskussion, inte debatt, svaret är dialog och vi vill gärna föra den i skogen. 

Det är dialogen som skapar förutsättningar för oss att samlas till att förstå hur den andre tänker. I detta ryms också konflikter som en möjlighet till att få nya perspektiv. Upplevelser av skogen stärker våra inre värderingar. Naturen hjälper oss att dämpa vår stress. Våra kroppar har under miljontals år av evolution anpassats till naturen. På ett fysiologiskt plan kan vi koppla av samtidigt som vi kommer närmare vårt ursprungliga tillstånd.

Vill du veta mer om hur du kan nyttja skogen till att lättare föra ett givande samtal med andra, läs hela artikeln här!

//Metta Fegraeus