Mer om Sibylle Wenne

Case Sibylle

Jag och min familj är skogsägare i Södra Dalarna sedan många år. Vi är sk utbor, vi bor i Stockholm och driver skogsbruket på distans. Både jag och min man har nära familjeband som knyter oss till Dalarna, vilket gjort att vi visats mycket där och kommit att trivas i landskapet. Våra yrken har dock gjort att vi varit knutna till Stockholm. Längtan att äga något ”eget” har funnits och när vi för ca 35 år sedan plötsligt såg en annons om skog till salu slog vi till. Med åren har vi både köpt mer skogsareal och sålt för att koncentrera vårt innehav, som idag omfattar drygt 400ha, till Hedemora och Säters kommuner. Skogen har varit våra lungor och rekreation. Vi driver vårt skogsbruk för att vi älskar att vårda och förvalta skogen som en plats för rekreation och bevarande av såväl biologisk mångfald som kulturlandskap. 

Jag lockades för ett antal år sedan in i det kvinnliga skogsägarnätverket Spillkråkan, där jag även kommit att sitta i dess styrelse. Under mina år som styrelsemedlem närde jag många gånger tanken att man borde kunna kapitalisera mer på sitt skogsinnehav än att enbart sälja virke till skogsbolagen. Skulle det kunna vara så att många som är utbor i själva verket har en dröm om att kunna bosätta sig där man har sin skog? Vad hindrar dem? Om man ska kunna försörja sig på sin skog bör man äga runt 500ha. Enligt Skogsstyrelsens statistik 8 september 2020 deklarerar kvinnor i genomsnitt ett innehav på produktiv skogsmark om 25,4 ha (40,4 ha för män). Medianen är 9 ha för kvinnor. Statistiken visar att det är få förunnat att kunna leva på sin skog. Genom att komplettera förvaltningen av skogen med utökade inkomstmöjligheter skulle det kanske på sikt vara möjligt att kunna leva på sin skog och bli ”skogsentreprenör”. Detta vill jag testa och gärna inspirera andra till.

I syfte att öka turismen i södra Dalarna har Visit Dalarna anordnat kurser för att inspirera lokala entreprenörer – något jag fick möjligheten att delta i. Naturturismen har fullkomligen exploderat och skogen är aktuellare än någonsin, varför jag under temat ”Fika med Sibylle” har erbjudit halvdagsturer med fika. Vandringen utgår från vår gård och går genom certifierad skog. Efter knappt 1,5 timme och ca 6 km når vi Viludden, som är en av mina favoritplatser vid sjön Björkljustern. Här gör vi fikapaus och kokar kaffe över öppen eld och äter matiga mackor. Brödet bakar jag själv och pålägget kommer från lokala leverantörer. Jag vänder mig till vana vandrare som är intresserade av att veta hur vi skogsägare tänker och arbetar för att bevara biologisk mångfald och kulturlandskap. Våra marker ligger i en trakt som är rik på lämningar som vittnar om en intressant historisk betydelse för Sverige. Turister som kommer från andra landsändar, men kanske framför allt från utlandet, får här en möjlighet att uppleva en genuin miljö som haft en avgörande betydelse för dagens Sverige.

Min vision är att använda vår skog som utgångspunkt för att tillsammans med lokala entreprenörer skapa en för turister lockande miljö, som gör att de gärna vill återkomma och känna avkoppling samtidigt som de lär sig något. 

//Sibylle Wenne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *