På Skånk i april 2022

Skogens sociala dimension

Skogen bortom timret ger mera flis!

Skogsnäringen har stor utvecklingspotential och är en nyckel i omställningen till ett mer hållbart och fossilfritt samhälle. Idag är det vanligaste sättet för en skogsägare att få inkomster från sin skog genom att sälja råvara till skogsindustrin. Men det finns en outnyttjad potential i skogen, för avkoppling och upplevelser som kan ge ett större sammanhang i tillvaron och inte minst nya affärsmöjligheter. I de regionala skogsstrategierna lyfts vikten av jämställdhet fram, något som skogsbranschen lider underskott på i många avseenden. Detta är vår utgångspunkt i projektet Framtidskogen, en samverkansyta eller ’hub’ med syfte att främja kvinnors entreprenörskap på landsbygden kopplat till skogen. 

Vi vill hjälpa kvinnor att hitta kompletterande affärsmöjligheter till sitt skogsägande – helt enkelt att kapitalisera i större utsträckning på sitt skogsinnehav, genom besöksnäring och upplevelser. Genom att skapa en ’hub’ där skogsägare kan få kunskap, nätverk och inspiration vill vi öka förädlingsvärdet av kvinnors skogsägande. 

Vår arbetsmodell grundar sig på tät dialog, workshops, provprat och möten ’runt brasan’. Under vår Framtidskogen.se ligger också en blogg som beskriver den pågående dialogen mellan de olika aktörerna. Vår ’hub’ är ett fysiskt och digitalt ställe, en samverkansyta, för kvinnor, av kvinnor, där man får möjlighet att få stöd i att utveckla sitt entreprenörskap med skogen som utgångspunkt.

Vi samverkar med Högskolan Dalarna, Visit Dalarna och privat näringsliv i Dalarna samt Spillkråkan, en intresseförening för kvinnliga skogsägare. Dessa kvinnliga skogsägare i föreningen Spillkråkan utgör vårt genomförande-team på skogsbaserade upplevelser.

Keywords: skogsupplevelser, kvinnliga skogsägare, samskapande

Metta Fegraeus, MA Euroculture/statskunskap, Uppsala univ, Certifierad Interpretationsguide, SLU

Sibylle Wenne, Business Staging AB, managementkonsult varumärken, organisation och ledarskap

Liselotte Norén, Mongara AB, ecopreneur, utbildnings- och workshopledning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *