Om

Vision

Vi vill hjälpa fler att hitta kompletterande affärsmöjligheter till sitt skogsägande – helt enkelt att kapitalisera i större utsträckning på sitt skogsinnehav.

Genom att skapa en ’hub’ där skogsägare kan få kunskap, nätverk och inspiration vill vi öka förädlingsvärdet i skogsägande. 

Huben ska upplevas som det bästa stället för inspiration, kunskap, hjälp på vägen och samarbete kring utvecklingen av entreprenörskap med skogen som utgångspunkt.

Metod

Vår arbetsmodell grundar sig på tät dialog, workshops, provprat och möten ’runt brasan’. Under vår Framtidskogen.se ligger också en blogg som beskriver den pågående dialogen mellan de olika aktörerna. Vår ’hub’ är ett fysiskt och digitalt ställe, en samverkansyta, där man får möjlighet att få stöd i att utveckla sitt entreprenörskap med skogen som utgångspunkt.

Vilka är vi?

Metta och Liselotte tog en fika tillsammans och samtalet handlade mycket om skogen, om hur den kan användas till så mycket mer än timmer. Med det allt mer växande intresset för utomhusaktiviteter borde det finnas både en stor utvecklingspotential och en marknad, tänkte de. Men ingen av dem hade egentligen speciellt mycket kunskap om hur en skogsägare tänker.

Så nästa fika blev med Sibylle som är skogsägare i södra Dalarna. Med nyfikenhet, tjockt pannben och en hel del jobb har vi sedan tillsammans format en metod för att utveckla fler affärer med skogen som utgångspunkt. Där blandbruk är ett sätt att nyttja skogens potential på ett mer hållbart sätt.

Under våren 2021 gjorde vi en pilot där skogsägande kvinnor fick testa metoden. Se mer i bloggen om Ingrid på fäboden, promenader i skogen och hur prissättning är en svår fråga.

En mer formell presentation:

Sibylle Wenne skogsägare och medlem av Spillkråkan. Egenföretagare, konsult inom affärsutveckling och varumärkesstrategi. Affärscoach för små och medelstora företag.

Metta Fegraeus statsvetare som sätter dialogen i främsta rummet. Nätverk av akademiker och kultur- naturarv, nationellt och internationellt.

Liselotte Norén entreprenör och specialist i implementation, arbetar med förändringsledning och hållbar utveckling där till exempel skogsbad kan vara en metod för utveckling och utbildning inom Näringslivet. Tidigare EU-ambassadör för kvinnors företagande.