Jag vill skapa tillväxt i södra Dalarna!

Jag vill skapa tillväxt i södra Dalarna med hjälp av skogen!

Dalarnas regionala skogsprogram knyter an till den vision och de fokusområden som det nationella skogsprogrammet bygger på. Jag har här framför allt fastnat för fokusområde 2 som lyfter fram vikten av mångbruk av skog för ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden.

Under de 40 år som jag regelbundet vistats i Dalarna har jag kunnat konstatera att fler och fler skyltfönster gapar tomma och tänkt att detta inte kan vara en hälsosam utveckling. Något måste göras för att stimulera fler att starta verksamheter som kan bli livskraftiga, växa och skapa sysselsättning.

Hemester blir allt vanligare

Dalarna är ett landskap som attraherar många besökare, det är en bra utgångspunkt som man borde kunna bygga många verksamheter kring. Pandemin har här spelat en viktig roll, då många valt att ”hemestra” och på så sätt kommit att uppleva Sverige och inte minst Dalarna som ett spännande resmål. Naturturismen har fullkomligt exploderat och nu började jag se möjligheter.

Min skog är en skatt

Som skogsägare är jag ofta ute i markerna och tycker det är en härlig avkoppling – vi sitter på en fantastisk rikedom som säkert fler skulle vilja komma och njuta av. Därför gick tankarna till att erbjuda vandringar under konceptet ”Fika med Sibylle”, sagt och gjort. Min vision är att knyta till mig ett nätverk av lokala entreprenörer och att vi tillsammans erbjuder upplevelser för resande till Dalarna. Vi är verksamma i en bygd, som faktiskt en gång i tiden lade grunden för vårt välstånd i Sverige idag. Detta är något vi på ett spännande sätt kan berätta om och paketera så att det lockar besökare.

Kopplar man på matupplevelserna så har vi genast skapat embryot till ett koncept. Vill du boka en skogsfika med mig? Läs mer här. Eller utveckla ett koncept?

//Sibylle Wenne