Skogens FramtidsForum – för samtalet

Vi lever som vi lär

Fredagen den 17 september är en spännande dag. Då startar vi arbetet med Skogens FramtidsForum på Prins Gabriels rastplats i Säterdalen. Runt en brasa med kaffekoppen i handen blir det samtal om skogens framtid, utmaningar och vad vi tror kommer att hända i det korta perspektivet men också på längre sikt. 

Skogens FramtidsForum är en plattform för samtal kring det som är basen i svensk exportnäring och samtidigt en viktig del i ett mer hållbart samhälle. Vi försöker leva som vi lär och en del i det är att samla intressanta personer i en lite annorlunda mötesmiljö. Genom att göra det vet vi att vi får en snabbare start in i dialogen och kan skapa en samtalsmiljö som uppmuntrar till kreativitet, kloka tankar och skratt, som ofta är den snabbaste vägen till svar.

Vilka är inbjudna

Vi har till detta första möte bjudit in de partners som vi har i testbädden i Dalarna, Högskolan Dalarna, Visit Dalarna och Dalarnas Science Park. Vi vill fördjupa oss i frågorna om våra olika organisationers förhållande till skogen och hur vi ser på våra roller nu och framåt. Målet är att hitta gemensamma nämnare för att gå vidare med ett mer strategiskt arbete. 

Till nästa träff tänker vi bjuda in fler aktörer, så vill du vara med hör av dig till oss. Självklart kommer vi att skriva om det vi kommer fram till under mötet, så att du kan ta del av det. 

Varför ett framtidsforum?

I vårt arbete med FramtidSkogen har vi valt att vara ganska konkreta och intresserade av att tidigt komma till görandet. Dels för att det är en snabb väg för att testa hur saker fungerar och dels för att det ger oss något att berätta och samtala om. Vad hände, hur kändes det och vad har vi lärt oss av detta, är vanliga reflektionsfrågor vi använder i arbetet. 

Ett behov vi sett är att de frågor som uppstår och tankar på förbättringar hos oss behöver landa på en mer beslutande nivå. Och då kanske till och med på en strategisk nivå. Vilka samarbeten finns och hur ska det fungera framåt? Med samtalet och dialogen som utgångspunkt vill vi skapa ett FramtidsForum för skogen. Vi vill ge utrymme för alla att vara med,  där polarisering mellan olika aktörer tonas ner. Vi vill skapa en miljö där förståelse för varandras perspektiv och att hitta en gemensam väg framåt för fler aktörer i skogen blir våra ledstjärnor. 

Vi är glada och stolta över få vara en del av Skogens FramtidsForum.

//Liselotte Norén