Skogens sociala dimension?

Skogens sociala dimension pratar vi inte så ofta om? Men vi tror på att skogen bortom timret ger mera flis!

Skogsnäringen är en bransch att räkna med samhällsekonomiskt, samtidigt som den har stor utvecklingspotential och är en nyckel i omställningen till ett mer hållbart och fossilfritt samhälle. Idag är det vanligaste sättet för en skogsägare att få inkomster från sin skog genom att sälja råvara till skogsindustrin.

Vi vill främja entreprenörskapet på landsbygden

Vi är tre frågvisa, starkt arbets-/livserfarna kvinnor, se presentation nedan, som nu startat huben Framtidskogen, med syfte att främja entreprenörskap på landsbygden. Vi skapar ett utvecklingsforum i vilket Dalarnas Högskola, Visit Dalarna och privat näringsliv i Dalarna samverkar i samarbete med Spillkråkan, intresseförening för kvinnliga skogsägare. Dessa kvinnliga skogsägare utgör vårt genomförande-team på skogsbaserade upplevelser.  Vi ser detta utvecklingsforum som den fundamentala delen i hubens utveckling, alltså att öka dialogen mellan de olika aktörer som ingår i detta forum. 

Vår arbetsmodell

Vår arbetsmodell grundar sig på tät dialog, workshops, provprat och möten ’runt brasan’. Under vår Framtidskogen.se ligger också en blogg som beskriver den pågående dialogen mellan de olika aktörerna.  Vår blogg skrivs på tre språk – svenska, engelska och tyska. Att använda sig av dialog och visa upp den i en blogg är både ett mål och ett medel. Frågorna som ställs mellan de olika aktörerna leder snabbare fram till genomförande i entreprenörsprocessen – ’göra slår snacka’. Det skandinaviska synsättet att genom dialog stärka vår ’demokrati-etik’ är ett effektivt sätt att föra samhällsutvecklingen framåt. Att dialogen förs internt i det medverkande näringslivet gör att också företagets medlemmar med stolthet tar del i och beskriver den lokala entreprenörsprocessen som deras företag är involverat i. 

En mötesplats i skogen för skogen

Vår hub är ett fysiskt och digitalt ställe för skogsägare, gärna kvinnor, av kvinnor, där man får möjlighet att utveckla ett entreprenörskap med skogen som utgångspunkt.  Vi vill hjälpa fler att hitta kompletterande affärsmöjligheter till sitt skogsägande – helt enkelt att kapitalisera i större utsträckning på sitt skogsinnehav. Genom att skapa en hub där skogsägare kan få kunskap, nätverk och inspiration vill vi öka förädlingsvärdet av skogsägandet. 

Utveckling genom mångbruk?

I de regionala skogsstrategierna är faktorer som landsbygdsutveckling, rekreation, affärsutveckling, innovation och mångbruk bärande fundament. Dessa faktorer ska genomsyras av jämställdhet, något som skogsbranschen lider underskott på i många avseenden. Detta faktum vill vi ändra på, därför vänder vi oss till just kvinnor.

Sverige är ett, på många sätt unikt land och en förebild i skogssammanhang genom att våra barn som växer upp här fortfarande har, i vårt moderna, snabba samhälle, omedelbar tillgång till den, vi har en enastående resurs inpå knuten. Här finns också tusentals familjeskogsägare som tålmodigt och långsiktigt förvaltar den här resursen. Kanske är det hög tid, i vårt intensiva samhälle med så många olika sinnesintryck, att vi alla skaffar oss vår skogs-tid, ungefär som en gym-tid. Spetsa våra sinnen, samtala med kloka familjeskogsägare, vi ser lättare sammanhang i tillvaron, våra tidsperspektiv blir längre.

Metta Fegraeus, MA Euroculture/statskunskap, Uppsala univ, Certifierad Interpretationsguide, SLU

Sibylle Wenne, Business Staging AB, managementkonsult varumärken, organisation och ledarskap

Liselotte Norén, Mongara AB, affärsmodeller, utbildnings- och workshopledning

//Metta Fegreus

Runt brasan blir det bra samtal!

 

På Skånk i april 2022

Skogens sociala dimension

Skogen bortom timret ger mera flis!

Skogsnäringen har stor utvecklingspotential och är en nyckel i omställningen till ett mer hållbart och fossilfritt samhälle. Idag är det vanligaste sättet för en skogsägare att få inkomster från sin skog genom att sälja råvara till skogsindustrin. Men det finns en outnyttjad potential i skogen, för avkoppling och upplevelser som kan ge ett större sammanhang i tillvaron och inte minst nya affärsmöjligheter. I de regionala skogsstrategierna lyfts vikten av jämställdhet fram, något som skogsbranschen lider underskott på i många avseenden. Detta är vår utgångspunkt i projektet Framtidskogen, en samverkansyta eller ’hub’ med syfte att främja kvinnors entreprenörskap på landsbygden kopplat till skogen. 

Vi vill hjälpa kvinnor att hitta kompletterande affärsmöjligheter till sitt skogsägande – helt enkelt att kapitalisera i större utsträckning på sitt skogsinnehav, genom besöksnäring och upplevelser. Genom att skapa en ’hub’ där skogsägare kan få kunskap, nätverk och inspiration vill vi öka förädlingsvärdet av kvinnors skogsägande. 

Vår arbetsmodell grundar sig på tät dialog, workshops, provprat och möten ’runt brasan’. Under vår Framtidskogen.se ligger också en blogg som beskriver den pågående dialogen mellan de olika aktörerna. Vår ’hub’ är ett fysiskt och digitalt ställe, en samverkansyta, för kvinnor, av kvinnor, där man får möjlighet att få stöd i att utveckla sitt entreprenörskap med skogen som utgångspunkt.

Vi samverkar med Högskolan Dalarna, Visit Dalarna och privat näringsliv i Dalarna samt Spillkråkan, en intresseförening för kvinnliga skogsägare. Dessa kvinnliga skogsägare i föreningen Spillkråkan utgör vårt genomförande-team på skogsbaserade upplevelser.

Keywords: skogsupplevelser, kvinnliga skogsägare, samskapande

Metta Fegraeus, MA Euroculture/statskunskap, Uppsala univ, Certifierad Interpretationsguide, SLU

Sibylle Wenne, Business Staging AB, managementkonsult varumärken, organisation och ledarskap

Liselotte Norén, Mongara AB, ecopreneur, utbildnings- och workshopledning