Metoden – så här jobbar vi

Beskrivning av metoden – så här jobbar vi

– Det här går ju bra det här fast det är digitalt, sa Ninni Lind redan efter det andra mötet. 

En pilot med skogsägande kvinnor

Under våren har vi inom FramtidSkogen jobbat med en pilot i Dalarna. Den bestod av fem skogsägande kvinnor som alla var intresserade i att fundera på hur deras skog skulle kunna användas på flera olika sätt. 

Vi använder stegen förstå, vilja och kunna för att lätt komma till konkreta aktiviteter som vi kan testa. För en av de saker som vi har sett fungerar väldigt bra är att snabbt komma till görandet och sedan tillsammans utvärdera det. Genom att reflektera över vad som har hänt, hur det har känts och framför allt vad vi har lärt oss kan vi bygga in en pågående lärandeprocess. Det gör också att varje steg enkelt kan modifieras och anpassas till lärdomarna vi gör på vägen. Ett slags agilt arbetssätt som skapar konkreta resultat tidigt i arbetsprocessen. 

Vi jobbar i workshopform med olika teman och tycker det är viktigt att vi kommer till ett görande. Dvs tar oss från inspiration och idéer till konkreta planer som kan testas i liten skala. Inbjudan till workshopen gjordes genom Sibylle som tillhör Spillkråkorna, en förening för skogsägande kvinnor. Hon har sin skog i trakten av Säter, Dalarna och därför ville vi börja där. 

Ett första steg

Det första steget i vår arbetsmetod är att lära känna deltagarna i gruppen, för att sedan se vilka specifika förutsättningar som de har. Det vill säga, vad finns som vi redan kan börja med. I normalfallet gör vi det genom att träffas i skogen och berätta om målet med arbetet och hur det kommer att gå till. För att sedan ganska snabbt komma in i görandet. 

Men vår pilot gjordes detta digitalt. Gruppen kallades för Järngänget och kände varandra sedan tidigare och hade också uttryckt intresse för att se vad deras skog skulle kunna användas till förutom virke. Vid inventeringen som gjordes första träffen fanns det både hus att hyra ut, huggen ved att sälja, kunskap kring specialområden i anslutning till skogen, bra kockar och fantastiska historier om både personer och bygd. 

Vem vill inte veta vad som hände med barnet som ramlade ner i den magiska källan, varför korna hölls nära fäboden eller hur tjockbulla smakar när den görs över öppen eld? En av de produkter som togs fram av Järngänget var guidade turer med goda historier, lokalproducerad mat och i den egna skogen med alla mystiska ljud, växter och djur. Då är det lätt att komma in på vad som händer i skogen på längre sikt, vikten av att sköta skogen och hur den går i arv. Precis som kunskapen om skogen och berättelserna om trakten. 

Under de träffar vi hade kom många konkreta frågor upp som handlade om att se hur de nya näringarna skulle kunna passa in i det som redan pågick. Alltifrån prissättning, till ansvar en har som hyresvärd, till hur kunden kan hitta dig. Det blev också en läroprocess i digitala verktyg och delvis ett helt nytt kontaktnät eftersom vi bjöd in gäster till workshoparna. 

Vi kommer under hösten att fortsätta med fler workshopar med tema affärsutveckling.

Vill du vara med kontakta oss. Du hittar oss under kontakt.

//Liselotte Norén