Start

Vi är en hub för affärsutveckling med skogen som bas. Här vill vi hjälpa fler att nyttja skogen på olika sätt. Ett mångbruk medan timret växer, som också utvecklar nya möjligheter att tjäna pengar!

Att mötas och lära av varandra för att snabbare komma in i görandet tror vi på. Så därför är vi ofta i skogen med kaffekoppen i handen- Genom mötet hittar vi tillsammans nya vägar och utvecklar både personer och skogens möjligheter.